Skip to main content

Biografieën

Biografie Doeve, Eppo

doeve3Eppo Doeve wordt op 2 juli 1907 als Josef Ferdinand Doeve in Bandoeng geboren. Zijn baboe gaf hem eerst de koosnaam Eppie, en later Eppo. Eppo's vader, een bestuursambtenaar met veel ambitie voor tuinarchitectuur, had bij zijn zoon toen die vijf jaar was al belangstelling voor tekenen opgewekt. Gedurende zijn lagere schooljaren (1914-1920) en HBS-tijd (1920-1926) bekwaamt hij zich verder in het tekenen, maar ook in boetseren, houtsnijden, beeldhouwen en muziekmaken op allerlei instrumenten. In 1927 vertrekt Doeve naar Nederland om er aan de landbouwhogeschool te Wageningen te gaan studeren. Hier wordt hij redacteur en illustrator van het studentenweekblad Ceres en lid van de almanakredactie. In Wageningen wordt Doeve zodanig in beslag genomen door artistieke bezigheden dat zijn studie er onder lijdt.

Na twee jaar landbouwstudie kiest hij voor het kunstenaarsvak. In 1929 krijgt hij zijn eerste opdracht van het Amsterdamse reclamebureau De la Mar. Zijn reclamewerk en met name zijn tekeningen in het reclametijdschrift Meer Baet bezorgen hem bekendheid. Hij wordt politiek tekenaar voor de Groene Amsterdammer en later voor de Haagsche Post. Hij krijgt opdrachten voor wandschilderingen en hij maakt illustraties voor boeken en tijdschriften (zoals bijvoorbeeld de vignetten voor radioprogramma's in de AVRO-bode). Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, komt zijn werk als tekenaar-illustrator stil te liggen. Doeve trekt zich terug in Blaricum en gaat zich vooral bezighouden met schilderen. Als schilder behoort Doeve tot de groep van de magisch realisten, zoals Raoul Hynckes en Pyke Koch. Na de oorlog komt hij via Vrij Nederland bij Elseviers Weekblad (later Elseviers Magazine) terecht waar hij werkzaam is als politiek en journalistiek tekenaar. Daarnaast waren er de opdrachten uit de reclamewereld voor het maken van affiches, opdrachten voor het ontwerpen van bankbiljetten en postzegels, opdrachten voor het maken van decors, televisiewerk en nog veel meer. Op 11 juni 1981 overlijdt Eppo Doeve te Amsterdam.

fw3773De eerste commerciële opdracht die Doeve van De la Mar in 1929 kreeg, was afkomstig van Philips. Hij moest een getekend scenario voor een film maken. Omstreeks 1931 komt De la Mar weer bij Doeve met een opdracht voor striptekeningen voor de introductie van een nieuw type gloeilampen van Philips in het Nabije en Verre Oosten. Bij de zestigste verjaardag van Eppo Doeve in 1967, schrijft Sies W. Numann hierover in Elseviers Weekblad: "Ruim 35 jaar geleden kreeg hij zijn eerste opdracht van Philips. Ik herinner me dat de heer Slewe [van De la Mar], een vooraanstaand reclameman uit die dagen, bij me kwam om een lampencampagne voor Brits-Indië te bespreken. Slewe trachtte me op schuchtere wijze te interesseren voor een jonge, volgens hem zeer begaafde tekenaar die toen nog in Wageningen studeerde. Hij was bekend met de Oriënt en zou dus nuttige couleur locale kunnen aanbrengen. Gelukkig zijn we op Slewes voorstel ingegaan. De eerste annonce - een striptechniek met als headline The Light That Failed - was een onmiddellijke hit bij onze directeur uit India die toevallig in het land was. Ik herinner me dat hij bijzonder geïmponeerd was door de manier waarop Doeve een vrouw met een stofzuiger tekende, die in een van de annonces moest voorkomen. Eppo begon met de steel van een stofzuiger te tekenen en schetste er vervolgens een vrouw aan vast. Dat was de eerste van een groot aantal opdrachten die Doeve voor Philips in de loop der jaren te verwerken kreeg." Numann noemt Doeve in datzelfde artikel: "Een zeer allround en groot kunstenaar van internationaal allure."

fw0922Hoewel uit de woorden van Numann valt op te maken dat Doeve veel reclamewerk voor Philips heeft ontworpen, is van dat werk vrij weinig bewaard en daardoor vrij zeldzaam. Doeve illustreerde verschillende keren voor de Philips-tijdschriften Publicity Waves en Philips Bulletin. Ook na de oorlog werkt Doeve voor Philips. In het Philips-blad Announcer verschijnen diverse keren tekeningen van hem. In 1956 wordt een advertentie van Doeve voor Philips bekroond door het Genootschap voor Reclame. De afbeelding in de advertentie was in 1952 reeds op een kalenderblad van Philips Electronic Tubes verschenen.

Dat de relatie tussen Numann en Doeve meer is geweest dan een puur zakelijke, blijkt in 1953 bij het 25-jarig dienstjubileum van Numann. Numann krijgt dan een portret van zijn vrouw ten geschenke dat door Doeve geschilderd is.

 

Signatuur:

Signatuur Eppo Doeve

 

 

  Bronnen:

  • Pierre Huyskens, Eppo Doeve: portret van een duivelskunstenaar, Amsterdam 1982.
  • Elseviers Weekblad, 1 juli 1967.
  • Algemeen Handelsblad, 15 oktober 1934.
  • Philips Koerier, 24 maart 1956.
  • Announcer [no. 5] 1953.

Voor meer werk van Eppo Doeve klik hier.