Skip to main content

Biografieën

Biografie Heath Robinson, William

heathrobinsonWilliam Heath Robinson werd op 31 mei 1872 in Hornsey geboren in een artistiek milieu. Zijn grootvader van vaders kant heette Thomas Robinson en was boekbinder in Newcastle upon Tyne. Later vestigde deze grootvader zich als houtgraveur in London. De vader van William, die evenals zijn grootvader Thomas Robinson heette, was ook houtgraveur en werkte voor het geïllustreerde blad The Penny Illustrated Paper. Ook de meeste broers en zusters van William zouden zeer getalenteerde kunstenaars worden. De familie aan zijn moeders kant had geen artistieke pretenties. Zijn grootvader van moeders zijde, die caféhouder was en William Heath heette, gaf William wel zijn voornaam en het eerste deel van zijn achternaam.

William had een gelukkige jeugd en toen hij in 1887 van school ging, was zijn enige ambitie kunstenaar te worden. Zijn opleiding kreeg hij eerst aan de Islington Art School en later aan de Royal Academy Schools. Het tekenen van Griekse en Romeinse goden en keizers kon hem echter niet inspireren. Na zijn opleiding probeerde William als landschapschilder aan de kost te komen, maar in een heel seizoen verkocht hij slechts één schilderij. Hij besloot daarom om te gaan tekenen. Zijn twee oudere broers tekenden ook en verkochten hun tekeningen reeds aan allerlei tijdschriften. Na enige tijd lukte het hem ook enkele tekeningen te verkopen en langzaam begon het werk toe te nemen.

In 1897 kreeg William zijn eerste opdracht om een boek te illustreren. Het illustreren van boeken zou tot omstreeks 1920 een belangrijk deel van zijn werkzaamheden uitmaken. Tot de boeken die door hem geïllustreerd werden, behoren ondermeer The Adventures of Uncle Lubin, Bill the Minder, The Water Babies, Rabelais, Don Quixote and A Midsummer Night's Dream. Ondanks de prachtige boekillustraties zou Heath Robinson vooral bekendheid krijgen door zijn humoristische tekeningen voor weekbladen als The Sketch en The Bystander. In zijn tekeningen komen vaak allerlei absurde en gammel geconstrueerde uitvindsels voor die de lachlust opwekken. Heath Robinson werd zo beroemd dat als een lid van het Lagerhuis voor de Eerste Wereldoorlog een vliegtuig omschrijft als een 'Heath Robinson-geval', iedereen in Engeland weet wat de kwaliteit van het vliegtuig is.

fw0100fHeath Robinson hield zich ook met reclame bezig. Zijn eerste opdracht kreeg hij van de Paragon Supply Company uit Toronto aan het begin van de 20ste eeuw. Echter pas na 1918 zou het tekenwerk voor reclamedoeleinden een belangrijke plaats in zijn werk in gaan nemen.
Voor Philips illustreerde Heath Robinson in 1924 het boekje Radio-leed en radio-vreugd van den Heer Pimpel . Het is bedoeld als reclame voor de Philips Miniwatt-radiobuis. Het boekje bevat zes tekeningen van de hand van Heath Robinson en schetst de problemen van de heer Pimpel om een goedwerkende radio-installatie te krijgen. Uiteindelijk na veel moeite en met de hulp van Philips' Radiolampen (toen heette de radiobuis nog radiolamp) lukt het hem. Het onderschrift bij de laatste tekening luidt: "Het resultaat met Philips' Radiolampen verwezenlijkt den droom des heeren Pimpel. Hij zweert, niets anders meer dan Philips' Ontvanglampen te gebruiken." Het boekje wordt in tien verschillende talen met een totale oplage van 220.000 exemplaren verspreid .

Heath Robinson trouwde in 1903 met Josephine Latey en kreeg uit dit huwelijk vier kinderen. Na een ziekbed van negen maanden overleed William Heath Robinson op 13 september 1944 in Londen aan een hartaanval.

 Signatuur:
Signatuur Heath Robinson


Bronnen:

  • Geoffrey Beare, The Illustrations of W. Heath Robinson, London 1983.
  • John Lewis, Heath Robinson, artist and comic genius, London 1973.
  • Prof. dr. P.J. Bouman, Anton Philips: de mens - de ondernemer, Amsterdam 1956.

Voor meer werk van William Heath Robinson klik hier.