Skip to main content

Biografieën

Biografie Leeuwen, Cornelis van

leeuwen5Als Cornelis van Leeuwen zich in januari 1929 in Eindhoven laat inschrijven, geeft hij als beroep niet reclameontwerper maar kunstschilder op. En eigenlijk is dat ook wel juist, want ook in zijn reclamewerk is hij altijd schilder gebleven. Van Leeuwen wordt op 23 januari 1892 in Gouda als zoon van een kuiper geboren. Al spoedig is duidelijk dat Cornelis tekentalent heeft. Hij gaat werken op een plateelbakkerij in Gouda waar hij zijn gave goed kan gebruiken.


Als Cornelis op een keer met Kerstmis een zelf getekende kaart aan kennissen in Rotterdam stuurt, komt de kaart onder de ogen van een vermogend Rotterdammer. Deze ziet in de tekening me1317her dan een aardig talent en een vlotte hand, en hij bezorgt Cornelis die dan 22 jaar oud is, een studiebeurs voor de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten. Twee jaar lang volgt Cornelis het onderwijs in de schildersklasse, waar hij les krijgt van Maasdijk, Luns, Heijberg en Herman Mees. In 1920 trouwt Cornelis in Den Haag met Cornelia Johanna Harloff en in 1923 krijgt het echtpaar een zoon. Cornelis van Leeuwen woont en werkt onder andere in Schoonhoven, Rotterdam, Huizen, Hillegersberg en weer Rotterdam.

In januari 1929 treedt van Leeuwen in dienst bij Philips op de afdeling Artistieke Propaganda waar hij zich specialiseert in de illustratieve aquarel. In zijn eerste jaar bij Philips maakt hij ondermeer enkele folders die wijzen op de voordelen van een betere verlichting in werkplaatsen en fabrieken. Ook werkt hij mee aan een grote, landelijke reclamecampagne om Philips Argentalampen te promoten. fw0794Voor deze campagne (Uw huis vol licht!) ontwerpt Van Leeuwen een winkelaffiche en diverse advertenties voor dagbladen en tijdschriften. Illustraties van zijn hand verschijnen in het Philips Bulletin. Bijvoorbeeld in het meinummer van 1930 staat een afbeelding van een tuinfeest dat wordt opgevrolijkt met Philips illuminatielampen.

De drang om zich aan de ware kunst te gaan wijden wordt bij van Leeuwen steeds sterker en is tenslotte onweerstaanbaar. Begin augustus 1931 doet van Leeuwen de grote stap en verlaat Philips. Hij gaat met zijn gezin terug naar het westen van het land, eerst naar Schiedam, dan naar Overschie en vanaf 1936 naar Rotterdam. Vanaf het moment dat van Leeuwen bij Philips weggaat, legt hij zich geheel toe op de vrije schilderkunst. Aanvankelijk schildert, aquarelleert en tekent hij landschappen. Later gaat hij zich toeleggen op figuren (clowns) en vooral religieuze onderwerpen. Hij heeft een eigen opvatting van het expressionisme, dat in zijn later werk goed tot uiting komt . Zijn werk wordt in het algemeen als zwaarmoedig en tragisch gedefinieerd, waarbij men zijn gouaches als zijn beste werk beschouwd. Pas na de oorlog begint van Leeuwen enige bekendheid te krijgen. Een jaar voor zijn dood, in 1948, heeft hij zijn eerste tentoonstelling. Cornelis van Leeuwen overlijdt op 28 september 1949 in zijn woning aan de Bargoense Vliet in Rotterdam . In dezelfde stad wordt begin 1950 in museum Boymans-van Beuningen een herdenkingstentoonstelling gehouden. Werk van Cornelis van Leeuwen is ondermeer in voornoemd museum en in de collectie van de Stedelijke Musea Gouda te vinden.

Leeuwen2571Cornelis van Leeuwen was een hartelijke, vriendelijke en zachtaardige man, die door zijn uiterlijk een opvallend persoon was. Hij droeg een grote flambard en een lavallière; bovendien was hij klein van stuk en een voetgebrek maakte dat hij moeizaam voortbewoog. De vrouw van Cornelis van Leeuwen die spiritiste was, was een hoofd groter dan hij. Als ze samen gingen wandelen liep zij altijd om hem heen te dansen omdat hij vanwege zijn voet niet opschoot. In het laatste oorlogsjaar heeft het echtpaar van Leeuwen een zwaar verlies moeten incasseren. Hun zoon die in Duitsland te werk werd gesteld - hij is waarschijnlijk opgepakt tijdens de razzia van november 1944 - is daar overleden.

 

 

 

Signatuur:

signLeeuwen1

signLeeuwen3

signLeeuwen2

 

 

 

 

  Bronnen:

  • Bevolkingsregister Eindhoven (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)
  • Pierre Janssen, Het Vrije Volk, 17 maart 1950.
  • Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, 's-Gravenhage 1969.
  • C. Doelman, Cornelis van Leeuwen 1892-1949 in Catalogus bij de herdenkingstentoonstelling van 18 februari tot 26 maart 1950 in Museum Boymans te Rotterdam.
  • Nieuwe Zuid-Hollander, 28 december 1960.
  • Mededelingen van de heer en mevrouw Valster, 8 maart 1995.
  • A. Glavimans, Maasbode, 1 oktober 1949.
  • Met dank aan mevrouw Gerrie Hoogendoorn-Van Leeuwen uit Gouda die veel informatie en materiaal over Cornelis van Leeuwen ter beschikking stelde.

Voor meer werk van Cornelis van Leeuwen klik hier.