Skip to main content

Biografieën

Biografie Weg, Jan van de

Jan van de WegJacobus Johannes (Jan) van de Weg werd op 4 juli 1912 in Den Haag geboren. Hij werkte bij Philips op de afdeling Eindhovensche Drukkerij van augustus 1935 tot en met augustus 1936. Hier was hij werkzaam als reclameontwerper en illustrator. Eind augustus 1936 vertrok hij naar Rotterdam waar hij zich vestigde als zelfstandig reclameontwerper. Jan van de Weg overleed op 11 juni 1960 in Rotterdam.

rl2201WegDeReclameVoor het blad De Reclame van oktober 1936 ontwierp Van de Weg de omslag. In die uitgave werd hij omschreven als: "Van hem zelf zeg ik maar niets meer, zijn ontwerpen knallen u tegen, dat zegt genoeg. Geen overbodige franje, nuchter, fris en origineel, dat typeert den kerel. Een lastige opdracht? Geen nood! Van de Weg weet wel raad. Bekijkt u de omslag eens. Zonder ophef demonstreert hij hier zijn kunnen. En hoe! Opge­groeid in het vak kent hij de knepen ervan als de inhoud van zijn broekzak. Lay-out, gevoel voor kleur en lijn, maar voor alles psycholoog, die weet wat hij wèl en wat hij niet moet brengen. Hij kruipt alvorens een opdracht uit te voeren in de huid van hem, wien het project aangaat en dit eenvoudige middel is de grondslag van zijn succes. Een ont­werp, onverschillig wat het is, een folder — een affiche — een advertentie, die het doet, een biljet, kortom alles wat verkopen moet onder de handen van dezen knaap tot een first class sales-promotor."

Signatuur:
signwegsignweg2
Bronnen:

  • Jan van de Weg reclameman, De Reclame, oktober 1936.
  • Archief Bevolkingsregister Eindhoven (RHC Eindhoven).

Voor meer werk van Jan van de Weg klik hier.