Skip to main content

Biografieën

Biografie Gestel, Leo

Leo GestelLeendert Gestel wordt op 22 november 1881 te Woerden geboren als tweede zoon van Emmetje Scholten en Willem Gestel. Hij groeit op in een milieu waarin zijn talent voor tekenen tot volle ontplooiing kan komen. Vader Gestel, huis- en decoratieschilder van beroep, heeft niet alleen een schilderszaak maar is tevens directeur van de Avondtekenschool in Woerden. Leendert neemt zich al vroeg voor om kunstschilder te worden. Van 1900 tot 1903 volgt hij lessen aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam. Ook volgt hij de avondcursus schilderen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (1901-1904). In 1903 vestigt hij zich als vrij kunstenaar te Amsterdam. Zijn vrienden zien in hem een groot kunstenaar en noemen hem Leonardo (naar Leonardo Da Vinci), later afgekort tot Leo. Om in zijn onderhoud te voorzien werkt hij ook aan opdrachten voor reclamedrukwerk, illustratie voor boeken en dagbladen, en verpakkingsmateriaal. Dit is echter niet zijn favoriete bezigheid. Zodra hij van de opbrengst van zijn schilderijen kan rondkomen, staakt hij zijn kunst-in-opdracht.

Samen met Jan Sluijters en Piet Mondriaan zal Leo Gestel in de eerste decennia van deze eeuw een voortrekkersrol gaan vervullen in de Nederlandse schilderkunst. Leo Gestels werk is een weerspiegeling van de ontwikkelingen van de internationale kunst vanaf het begin van deze eeuw (luminisme, kubisme, expressionisme). Vanaf 1911 woont en werkt Gestel 's zomers in Bergen waar hij zich in 1921 definitief zal vestigen. Om nieuwe inspiratie op te doen maakt Leo Gestel vele buitenlandse reizen, o.a. Parijs (1904, 1910, 1911), Mallorca (1914), Duitsland (1923) en Italië (1924). Ook verblijft hij 2 jaar (1925-1927) in Vlaanderen waar hij beïnvloed wordt door het Belgisch expressionisme. Gestel heeft veel te lijden gehad van een zwakke gezondheid. In 1918 openbaart zich bij hem een maagkwaal waaraan hij wordt geopereerd. Hij lijdt aan depressies en in de dertiger jaren brengt hij vele maanden in het ziekenhuis door. Enkele dagen voor zijn zestigste verjaardag wordt hij in Hilversum in het ziekenhuis opgenomen waar hij op 26 november 1941 overlijdt.

Affiche voor argalampen, ca. 1918In de nazomer van 1904 werkt Gestel in de drukkerij van zijn oom Dimmen Gestel in Eindhoven, waar hij zich bezighoudt met het ontwerpen van reclameplaten. Ook ontwerpt hij decoratieve straatverlichting voor de ontvangst van Koningin Wilhelmina die Eindhoven op 20 augustus 1904 bezoekt . Het is niet waarschijnlijk dat Gestel toen al opdrachten voor Philips heeft uitgevoerd. Toch heeft Gestel vrij veel werk voor Philips gemaakt. Met name voor de Philips argalampen die omstreeks 1916 op de markt kwamen, is door hem flink wat reclame ontworpen (affiche, boekeleggers, catalogi, reclamebriefkaarten en advertenties). Al het werk van Gestel voor Philips ontstaat in de periode 1918-1919. In 1919 neemt Leo Gestel met enkele affiches deel aan een tentoonstelling van reclameprenten in de Haagse Kunstkring. Ook het affiche dat hij voor Philips gemaakt heeft, hangt er. De recensent van Het Vaderland schrijft hierover: "Zijn Arga is een electrisch lampje, uitgespoten, opgespoten uit een krater; de kleuren, paars-grauw, zijn zuiver modern" .bladwijzer bloemenbladwijzer bliksemstraalbladwijzer leestafelbladwijzer boekenstillevenLeo Gestel maakt vier ontwerpen voor boekenleggers die bij drukkerij Gestel & Zoon te Eindhoven gedrukt worden. Op 24 februari 1919 schrijft oom Dimmen aan Leo dat wat hem betreft met het drukken van de boekenleggers "bloemen" en "bliksemstraal" kan worden begonnen, maar dat "leestafel" en "boekenstilleven" nog verbeterd moeten worden. Dimmen vraagt Leo de drukproeven, die bij de brief gevoegd zijn, nog eens goed na te kijken en eventuele opmerkingen te schrijven of een bespreking in Amsterdam te beleggen.

Leo Gestel is ook de ontwerper van de catalogus "Wat zijn de beste lampen voor uwe huisverlichting". Ook het boekje met plattegrond dat de bezoekers van de Jaarbeurs te Utrecht in 1919 van Philips krijgen, is van Gestels hand. Het ontwerp wordt ook gebruikt voor een kleine catalogus die bij de Jaarbeurs werd uitgereikt. Andere ontwerpen van Leo Gestel zijn reclamebriefkaarten voor Philips zonlichtlampen en advertenties voor Philips nachtlampen, glimlampen en zonlichtlampen.

Signatuur:
Signatuur Leo GestelSignatuur Leo GestelSignatuur Leo Gestel


Bronnen:

  • Marijke E. Th. Estourgie-Beijer e.a., Leo Gestel Schilder en tekenaar, Laren 1993.
  • Persdocumentatie Leo Gestel (Rijksburau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag).
  • Plasschaert, Reclameprenten in den Haagschen Kunstkring in Het Vaderland, 2 april 1919.
  • Schrijven van Dimmen Gestel d.d. 24 februari 1919 aan Leo Gestel (Stedelijk Museum Amsterdam).
  • Catalogi, reclamebriefkaarten en advertenties van L. Gestel (Stedelijk Museum Amsterdam).

Voor meer werk van Leo Gestel klik hier.