Skip to main content

Biografieën

Biografie Probst, Carl

probst1Carl Probst wordt op 12 augustus 1895 in Berlijn geboren als Karl Otto Probst. In april 1929 vestigt hij zich met vrouw en twee kinderen in Eindhoven . Probst moet echter al minstens vanaf het najaar van 1928 voor Philips hebben gewerkt. Zijn signatuur komt al voor op de omslag van een Philips tijdschrift uitgegeven in november 1928. Bovendien staat Probst in het organisatieschema van de Propaganda Centrale per 1 januari 1929 reeds vermeld. Probst verdient als reclameontwerper op de afdeling Artistieke Propaganda bij Philips een salaris van f. 700,- per maand. Voor die tijd een aanzienlijk inkomen en daarom mag worden aangenomen dat Probst in Berlijn al als een goed ontwerper bekend heeft gestaan.

 fw1241In de elf jaren dat Probst in dienst is bij Philips, ontwerpt hij allerlei soorten reclamemateriaal, zoals advertenties, affiches, folders, brochures en prentbriefkaarten. Ook illustreert hij de omslagen van diverse nummers van de door de Propaganda-afdeling uitgegeven bladen Publicity Waves en Philips Bulletin. Hierin beeldt hij vaak reusachtige fabrieksgebouwen in combinatie met vlaggen af. Hij gebruikt daarbij vaak hele felle kleuren. In zijn werk kiest hij meestal een zodanig standpunt dat de gebouwen iets monumentaals krijgen.

1488duMisschien heeft de manier van tekenen van Probst er toe geleid dat hij naast reclame voor consumentenartikelen (verlichting, radio's, etc.) ook wordt ingeschakeld voor reclame van Philipsprodukten ten behoeve van installateurs, overheden, industrie en ziekenhuizen. Dit werk moet immers vooral robuustheid en betrouwbaarheid uitstralen. De hierbij afgedrukte omslag van een folder voor een hoogspanningaanwijzer uit 1930 is daar een typisch voorbeeld van.

Carl Probst is in zijn vrije tijd actief als vrij kunstenaar. Hij maakt diverse houtgravures van pittoreske stadjes en ander landschappelijk schoons. Voor Mary Aubele (de vrouwelijke collega van Carl Probst) en haar man Frans Jacobs maakt hij bij hun huwelijk een gravure van de Genneper watermolen te Eindhoven. In Duitsland tekent hij o.a. stadsgezichten van Landsberg am Lech en Rothenburg ob der Tauber. Vanwege de anti-Duitse gevoelens die bij veel Nederlanders leven, keert het gezin Probst in 1939 terug naar Duitsland en gaat in Wandlitz ten noorden van Berlijn wonen. Carl Probst overlijdt daar op 29 november 1951.

 Signatuur:


signprobst1

signprobst2

 

 

 

 Bronnen:

  • Bevolkingsregister Eindhoven (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).
  • Philips Radio Funktechnische Monatschrift, november 1928.
  • Organisatieschema Propaganda Centrale, dossier 721.15 (Philips Company Archives).
  • Familiekroniek geschreven door Frans Jacobs, ongedateerd, pp. 15-17 (Col. Fam. Gorter-Jacobs).
  • Schrijven van het Evangelisches Pfarramt Wandlitz d.d. 23 juli 1997 aan de auteur.

Voor meer werk van Carl Probst klik hier.